می توان مجزوب رنگی اشيا بود

می توان چون کودکی

آرام در بستر سادگی

خوابيد

تا هيچ....

 نديد

/ 2 نظر / 11 بازدید
صادق

يا به قول سياوش : فرقی نداره وقتی ندوتی ونبينی / غصه ات ميگيره وقتی ميدونی و ميبينی. به من هم يه سر بزنی خوشحالم کردی.

زيبا

سلام . کجائی ؟ چرا نمينويسی ؟