<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1

 

 

فقط شبیه یک جاده

 که در آن جا مانده ام

فقط شبیه یک خواب سنگین

که در آن آرام شوم

فقط شبیه شکستن و نابودی همه چیز

تا چشم هایم را باز کنم تا ببینم

فقط شبیه ان لحظه که من

قلبم از سنگ باشد

تا آرامشی برای خود بسازم

تا لحظه هایم را از رنگ ها پر کنم

 

2

 

تو میان گندم زار ایستاده ای

و به دور ها می نگری

فقط شبیه یک خواب

تا تو باشم

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید