خواب

می خواهی بخوابی و خواب پنگون های امپراطور را

خواب پنگوئن های تنهارا ببینی ؟

خواب آرزو هایی که مثل پیچک ها

می رویند و

از روی نرده های فلزی پشت دیورهای رویاهای من بالا می آیند

در زمستان گل می دهند و پاییز که می شود

میمیرند

 

یا خواب مرا که روی شن ها نشسته ام و به تو می نگرم

مثل همیشه و وقتی صدایم می کنی

از خواب می پرم

 

می خواهی بخوابی و خواب پنگوئن های امپراطور

خواب پنگوئن های تنها را ببینی ؟

خواب پرستو هایی که کوچ می کنند و

بر نمی گردند

می خواهی بخوابی و فراموش کنی که زمستان

تمام نمی شود و بهار نمی رسد

هنوز باران می بارد

می خواهی بخوابی و فراموش کنی که پاییز می شویم

پیر می شویم

با برگ ها می ریزیم

/ 10 نظر / 9 بازدید
سحر

سلام. زیبا بود. اره. می خواهم بخوابم خواب رویاهایم را ببینم. خواب رویا هایم را هر چند که در بیداری هم بهشون نزدیک می شم. اما نمی خوام خواب پاییز رو ببینم. می خواهم بخوابم و فراموش کنم که پاییز می شویم پیر می شویم با برگ ها می ریزیم خیلی زیبا بود.

الیزا

خیلی قشنگ بود . این از خودتونه یا منبع دیگه ای داره دوست عزیز؟ خواب آرزوهایی که مثل پیچک ها می رویند و از روی نرده های فازی پشت دیوارهای رویاهای من بالا می آیند ... این قسمتشو خیلی خوشم اومد [لبخند]

فهیمه

تو از جنس کدامين نور بودي ستاره من که جسارت با تو بودن در من جنبيد و من چه عاشقانه به رويت لبخند زدم و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتي و اين شد کار هرشبمان من در انتظار شب و تو در انتظار باز شدن آبي ترين پنجره دلم به سوي دلت بعد غرق شدن نگاهمان در هم و اين شد عاشقانه هاي آرام من و تو … با آخرين سپيد عاشقانه به روزم ...

منشور اطلاعات

$$$_______________________________$$$$$ __$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,, وبلاگ خوبي داريد انشالله بهتر هم مي شود به منم سر بزنين و نظر دهيد ممنون از شما موفق باشيد.

عطیه

سلام! من به روز هستم! خوشحال میشم نظرت رو بدونم![گل]

سارا بوسه کوچولو

*ـــــــــــــــــ * ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ. ـ*ــــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــ*★ ‏[قلب] ‏* *ــ*★ ‏[قلب] *ـ*★ ‏[قلب] ‏*★ ‏[قلب] ---------- [قلب][گل][قلب] بــــوسه کـوچولو [قلب][گل][قلب]------- *★[گل] ‏ ★ [گل] *★ ‏ [گل] *★ ‏ [گل] *ـ*★ ‏ [گل] ‏* *ــ*★ ‏ [گل] * *ــــــ*★ [گل] ‏* *ــــــــــــــــ*★ ‏ ‏ [گل] ‏ * *ـــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ [گل]‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[گل] ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ [گل] ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏ [گل] ‏ ‏‏* *ـــــــــــــــــ * ــــــــ

سارا بوسه کوچولو

*ـــــــــــــــــ * ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ. ـ*ــــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــ*★ ‏[قلب] ‏* *ــ*★ ‏[قلب] *ـ*★ ‏[قلب] ‏*★ ‏[قلب] ---------- [قلب][گل][قلب] بــــوسه کـوچولو [قلب][گل][قلب]------- *★[گل] ‏ ★ [گل] *★ ‏ [گل] *★ ‏ [گل] *ـ*★ ‏ [گل] ‏* *ــ*★ ‏ [گل] * *ــــــ*★ [گل] ‏* *ــــــــــــــــ*★ ‏ ‏ [گل] ‏ * *ـــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ [گل]‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[گل] ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ [گل] ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏ [گل] ‏ ‏‏* *ـــــــــــــــــ * ــــــــ

سارا بوسه کوچولو

*ـــــــــــــــــ * ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ. ـ*ــــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*★ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[قلب] ‏ ‏ ‏ ‏ ‏* *ــــــ*★ ‏[قلب] ‏* *ــ*★ ‏[قلب] *ـ*★ ‏[قلب] ‏*★ ‏[قلب] ---------- [قلب][گل][قلب] بــــوسه کـوچولو [قلب][گل][قلب]------- *★[گل] ‏ ★ [گل] *★ ‏ [گل] *★ ‏ [گل] *ـ*★ ‏ [گل] ‏* *ــ*★ ‏ [گل] * *ــــــ*★ [گل] ‏* *ــــــــــــــــ*★ ‏ ‏ [گل] ‏ * *ـــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ [گل]‏ ‏* *ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏[گل] ‏* *ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ [گل] ‏* *ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــ*★ ‏ ‏ [گل] ‏ ‏‏* *ـــــــــــــــــ * ــــــــ