همشه چيزی که فرهنگ را می سازد فرهنگ از ساختن آن عاجز می ماند...!

/ 1 نظر / 15 بازدید
neda

سلام آقا ياد باد آن روزگاران ياد باد .................. که سری هم به ما ميزدی فراموشی بزرگترين نعمتی است که خدا به ما داده ولی .................. :)) پاينده باشی نوشته هات فوق العاده است با احترام ندا