به فرموده : تعطیل میکنیم آیا ؟

نمی دانم چرا همه این روزها فراماسون شده اند . داوود هم حالش دارد بد میشود و دایم غر میزند که اسم سایت را عوض کنیم و برویم مبایل فروشی باز کنیم بهتر است . من می گویم : دانشمند یه کم فکر کن الان همه سران مملکت هم یکی یکی دارند فراماسون از آب در می آیند . ما که از اول بودیم . کلی پارتی پیدا کردیم . بعد به جای مبایل فروشی میرویم کارمند بانک میشویم و وام کلان میگیریم و می دهیم و رانت هم شاید خوردیم . داوود : اگر آخر سر از زندان در نیاوردیم ؟ و ما را مثل مبارک محاکمه نکردند .

/ 2 نظر / 12 بازدید
مریم-آبای

سلام چطوری شما؟من اومدم بم بسری خوشحال میشم

اسماء

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه ميلغزد، ولی باران نمی داند که من دريايی از دردم، به ظاهر گر چه می خندم، ولی اندر سکوتی تلخ می گريم اپم بدوووووو