مرگ

مرگ ميتواند
مثل يک موج
روی لبه های ساحل زندگی
بیاید و برگردد

و من می توانم با خيالش
راز های دلتنگی خود را
گاهی آرام کنم

/ 2 نظر / 7 بازدید
Maryam6175

Homan jan neveshtehat jaleban; omidvaram ke dar in rah movafagh bashi nazanin

مرضيه

هميشه منتظرش هستم دوسش دارم چون راحت مي شم من از اين قفس تاريك زندگي خسته شدم همين