هوا که نم نم باران بیاید . هنوز پاییز نشده نسیم خنک ملسی بوزد . یار گمگشته دوباره با ان لبخندش سرو کله اش پیدا بشودقلب و هی اس ام اس هم بدهد و یاد قدیم هم بکند انتظار دارید من هم دوباره شاعر نشوم  و شعر نگویم . داوود که میگوید : خدایا  یه زن خوب به این بده یه زمین وسط شهر هم به ماگاوچران . من نشسته ام و برای هزارمین بار اس ام اس هایش را میخوانم . باورم نمیشود . جمعه رفتیم ماهی گیری اما طبق معمول به جای ماهی زرد پر بیشتر سبز پر گرفتیم . یعنی سر قلابمان بیشتر از آن جلبک های سبز دریا بالا می امدکلافه . ما هم رفتیم کالباس خریدیم و خوردیم . جای شما خالی . این مربی گیتار هم به ما دارد اهنگ های سنتی که نه محلی یاد میدهد . هفته پیش بارون بارونه رو یادمان داد این هفته اهنگ مستم مستوم . احتمالا هفته بعد آهنگ رعنا گله رعنا   را یاد میگیریم .دلقک خوب شد ماگفتیم پینک فلوید گوش میکنیم