امروز داوود حرف های کفر امیز زیادی زد که نمیتوانم انها را اینجا بنویسم . فقط این را بگویم که یکی از فامیل ها که از قرار خیلی اهل نماز روزه است به داوود بعد سالیان دراز رنگ میزند و میگوید امشب بیا مسجد . داوود در جا جواب میدهد : امشب مگه غذا میدن ؟خوشمزه کی محرم شده . و طرف جدی میگیرد و اوضاع قاراشمیش می شود عصبانی. حالا ای جناب مومن تو که می دانی این داوود گبر است حالا چرا مته به خشخاش می گذاری . حالا داوود بعد این که کلی کفر گفت رو به من میکند و میگوید : یه سوال دارم . من : بپرس . داوود : میدونی چرا محرم قیمه میدن چرا چلوکباب یا مرغ نمیدن . میگم خب چرا . جواب میدهد .چون ........د ......قیمه .......د . شیطان. اگر دیدید این وبلاگ به روز نمی شود دلیلش احتمالا این خواهد بود که یا یک بلای اسمانی شهاب سنگی چیزی از اسمان بر سر ما فرود می اید یا ما را لباس شخصی ها میگیرند . خدا به ما رحم کندناراحت