این رابط داوود که کار پروژه ها را برای ما جور میکند خودش بوقلمون داری دارد و از کار برق هیچی سرش نمیشود . ما هم برایش مشتری بردیم کیلویی هفت تومان میفروشد . رابط دو تا پروژه برق دیگر هم هست . ما هم قرار است رابط بیمه بشویم و برایش بیمه ببریم . داوود : چه شغل خوبی است دلالیزبان .

من : حالا این وسط ضرر نکنیم و به جای پول بوقلمون گیرمان نیاید هیپنوتیزم

. پسر خاله داوود میگوید برویم از همین رابط بپرسیم ببینیم سیگار قاچاق هم میخرد یانه لبخند؟ 

داوود میگوید : گوشت بوقلمون برای سلامتی خوب است آدم را لاغر میکند . بوقلمون میخوریم بدنمان متناسب میشود خوشمزه.

من : این رابط که من دیدم . به بوغلمون ها دوای چاغی داده . هورمون زده به آنها . اگر آنها را بخوریم ما هم هورمونی میشویم و تناسب انداممان از بین میرودکلافه