پسر خاله داوود یک رفیقی دارد اهل آستارا که سر پر شوری دارد فرشته( شدیدا بوی قرمه سبزی سوخته میدهد ) الان او هم به جمع لژ فراماسونری ما پیوسته و از کارهای او هم مینویسیم . اولین کارش این بود که سر کلاس تاریخ اسلام ایشان با لحجه شیرین خود از در جواب استاد که گفته بود غیر مسلمان به بهشت نمی رود گفته بو که : ( با لحجه شیرین بخوانید ) : استاد پس گراهام بل هم بهشت نمیرود .

استاد : نه .

فرید : پس ادیسون چی ؟

استاد : نه نمیرود .

فرید : پس کیمیای رازی که الکل را اختراع کرد در غعر جهندم استشیطان

. استاد با عصبانیت : آره در درک استعصبانی

. فرید : پس ما هم نمیرویم .

استاد : چرا ؟

فرید : چون ما الکل میخوریم . البته هفته ای یک بار .خوشمزه

استاد : برو بیرون .

کلاس : انفجار خنده دختر و پسرقهقهه

پی نوشت : فرید درس تاریخ اسلام را با 7 افتاد آخ

پی نوشت دوم : آهنگ رسمی وبلاگ سمفونی چنین گفت زرتشت ریشارد استراوس است

پی نوشت سوم : ما همچنان فیمینیست هستیم قلب