داوود اینروزها حال ندارد . همه اش میگوید خسته ام خوابم میادخمیازه. به او میگویم از این سیگارهای تقلبیست . همه سیگار ها تقلبی شده . نباید بکشی . باید خودت را تقویت کنی . داوود : چه جوری خودم را تقویت کنم . آمپول تقویتی بزنم ؟ من : نه دانشمند . باید ویتامین بخوری . ویتامین های مفید . من خودم تو سایت خوندم این خارجی ها که این قدر خوشگل و مو بور با چشمانی آبی از کار در می آیند و نصفشان تو شبکه فشن تی وی این ور و آن ور قر می دهند روزی کلی از این مولتی ویتامین ها میخورند قلب. تازه به بچه هاشان امگا 3 میدهند . تا وقتی بزرگ شدند دانشمند از آب در آیند و اتم را بشکافند. داوود : خم ما الان این امگا ها را از کجا گیر بیاوریم . من : امگا که برای ما دیر شده ما اگر کل ماهی های جهان را هم جیگرشان را در بیاوریم و روغنش را بکشیم و بخوریم هوشمان در همین حد جلبکی میماند ناراحت. داوود : اما اگر میشد این اتم را بشکافیم خیلی حال میداد ها دیگه این قدر تحریم نمیشدیم نیشخند. من : باید برویم دارو خانه مولتی ویتامین بخریم بخوریم . روزی یک عدد . تازه هفته ای 3 بار بدن سازی برویم . داوود نگاهی به بازویش میکند و میگوید : آن وقت هیکلمان هفت می شود . زیر بغل هم کار میکنیم تا موقع راه رفتن دستهایمان باز شود . تازه وقتی جایی دعوا شد ما اول پیراهنمان را در می آوریم طرف که بدن را ببیند خودش کم می آورد و فرار میکندشیطان .   من : برای همچین بدنی باید کراتین بخوریم . روزی 6 تا سفیده تخم مرغ با سیب زمینی . داوود سیگاری روشن میکند و میگوید: از فردا . امشب بزار یه نخ دیگه بکشم ببینم دنیا از چه قرار استآخ