داوود گوشی خریده ' البته گوشی چینی هوواوی ' هر چند ساعت یکبار گوشی سکته میکنه ' داوود : خوارمادر هر چی چینی  ' 

من : توی چین خیلی ارزونیه 'مثلا میتونی با ۱۰۰  تومن ۱۰ دست لباس و کفش بخری 

داوود : چه خوب ' پس باید رفت اونجا زن گرفت که خرج مرج کمتر بشه ' تازه الان گاهی فکر میکنم میبینم از زنانی چشم تنگ خوشم میاد 

من : این یکی رو خطا زدی ' تو چین زن خیلی کمه ' مردا زیادن 

 داوود ' پس به همین خاطره که گوشهایشان غرشی هستن ' :-)